Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2007г. относно провъзгласяване на европейски консенсус относно хуманитарната помощ