Писмен въпрос P-4338/07, зададен от Marcello Vernola (PPE-DE) на Комисията. Електроцентрала на ЕНЕЛ (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) в Черано, Бриндизи (Италия)