Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Dienvidaustrumu Atlantijas zvejniecības organizācijā (SEAFO)