Информация относно датата за влизане в сила на споразумението за партньорство между Европейската общност и Съюза на Коморските острови