Генерален секретариат – Обява за свободно работно място за главен съветник Протоколни дейности (степен AD 14) (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) – COM/2007/10048