Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 април 2007 г. относно създаването и определянето на компетенциите, състава и продължителността на мандата на временната комисия по изменение на климата