Регламент за изпълнение (ЕС) № 298/2011 на Комисията от 25 март 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци