TITJUR Решение на Съда от 12 юли 1973 г. # Комисия на Европейските общности срещу Федерална република Германия. # Дело 70-72. Комисия/Германия