Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välinen sopimus tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä - Päätösasiakirja - Yhteinen julistus