Споразумение За научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и държавата Израел - Заключителен акт - Съвместна Декларация