Евростат – Обява за вакантно място за длъжността генерален директор – главен статистик на Европейския съюз (степен AD 15) (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) – COM/2007/10053