Държавна помощ — Германия — Държавна помощ C 32/09 (ex NN 50/09) Sparkasse KölnBonn — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (Текст от значение за ЕИП)