Писмен въпрос E-9943/10 Sergio Berlato (PPE) до Комисията. Проблеми във връзка с лечението на възрастните наркозависими в Европа