Писмен въпрос E-7888/10 Marc Tarabella (S&D) до Съвета. Европейска правна разпоредба към американския закон „Конфликт минералс“ („Conflict minerals“)