Дело T-464/16 P: Жалба, подадена на 22 август 2016 г. от HI срещу решението, постановено на 10 юни 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-133/15, HI/Комисия