Sag C-292/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vergabekammer Südbayern (Tyskland) den 16. juni 2015 — Hörmann Reisen GmbH mod Stadt Augsburg og Landkreis Augsburg