Věc C-292/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vergabekammer Südbayern (Německo) dne 16. června 2015 – Hörmann Reisen GmbH v. Stadt Augsburg a Landkreis Augsburg