Писмен въпрос E-1277/05, зададен от Michl Ebner (PPE-DE) на Комисията. Rural Development Regulation