Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 34/96 от 31 май 1996 година за изменение на приложение XIX (Защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП$