Писмен въпрос E-7498/10 Andrew Henry William Brons (NI) до Съвета. Британска промишленост за производство на яйца