Дело C-508/09: Иск, предявен на 8 декември 2009 г. — Европейска комисия/Италианска република