Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7892 – The Carlyle Group/Hunkemöller) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)