Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7892 – The Carlyle Group/Hunkemöller) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)