Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7892 – The Carlyle Group/Hunkemöller) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (Text s významom pre EHP)