Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7892 – The Carlyle Group / Hunkemöller) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)