Писмен въпрос P-2479/08, зададен от Manolis Mavrommatis (PPE-DE) на Комисията. Уроци по религия в Европейските училища