Писмен въпрос P-3835/07 зададен от Christa Prets (PSE) на Комисията. Мерки срещу шумовото замърсяване на обществени места