Регламент (ЕО) № 241/2007 на Комисията от 7 март 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци