Дело C-2/09: Решение на Съда (първи състав) от 3 юни 2010 г. (преюдициално запитване от Върховен административен съд, България) — Регионална Митническа Дирекция — Пловдив/Петър Димитров Калинчев (Акцизи — Данъчно облагане на употребяваните превозни средства — По-висок размер на облагане на внесените употребявани превозни средства в сравнение с това на превозните средства, вече в движение на националната територия — Облагане в зависимост от годината на производство и броя изминати километри според показанията на километража на превозните средства — Понятие „подобни местни стоки“ )