Писмен въпрос P-4889/08, зададен от Manolis Mavrommatis (PPE-DE) на Комисията. Ограничения за запасите от гориво при полети