Писмен въпрос E-006031/11 Lorenzo Fontana (EFD) до Комисията. Бъдеща организация на Судан и последици за религиозните малцинства в страната