Писмен въпрос P-5000/09, зададен от Esther de Lange (PPE) на Комисията. Европейска програма за плодове в училище