Писмен въпрос E-5597/10 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Признаци на нормализация в отношенията между Израел и Палестина