Регламент (ЕО) № 1041/2007 на Комисията от 11 септември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци