Следващи стъпки в управлението на границите в Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. относно следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни (2008/2181(INI))