Дело C-630/13 P: Решение на Съда (голям състав) от 21 април 2015 г. — Issam Anbouba/Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, взети срещу Сирийската арабска република — Мерки, насочени срещу лица и образувания, които се ползват от режима — Доказване на основателността на включването в списъците — Съвкупност от улики)