Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора