Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 635/2012 av den 27 juni 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Vadehavsstude (SGB)]