Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 635/2012 z dne 27. junija 2012 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb [Vadehavsstude (ZGO)]