Uitvoeringsverordening (EU) nr. 635/2012 van de Commissie van 27 juni 2012 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Vadehavsstude (BGA)]