Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 635/2012 ( 2012. gada 27. jūnijs ) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [ Vadehavsstude (AĢIN)]