Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 635/2012 af 27. juni 2012 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Vadehavsstude (BGB)]