Регламент за изпълнение (ЕС) № 635/2012 на Комисията от 27 юни 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Vadehavsstude (ЗГУ)]