Писмен въпрос E-6099/09, зададен от Ilda Figueiredo (GUE/NGL) на Комисията. Специална помощ за Ел Салвадор