Решение на Първоинстанционния съд (четвърти разширен състав) от 23 февруари 2006 г.