Писмен въпрос E-0214/09, зададен от Jim Higgins (PPE-DE) на Комисията. Проекти за аквакултура в специалните защитени зони (СЗЗ) и териториите от значение за Общността