Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2014 г.