Kommissionens afgørelse af 17. juli 2018 om nedsættelse af Kommissionens ekspertgruppe »Styringsgruppen vedrørende Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme« og om ophævelse af afgørelsen om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og af afgørelsen om nedsættelse af en ekspertgruppe om kræftbekæmpelse under Kommissionen (EØS-relevant tekst.)