PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1967/2005 на Комисията от 1 декември 2005 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура