Писмен въпрос E-004185/11 Jim Higgins (PPE) до Комисията. Готовност на летищата да приложат частично премахване на забраната за носене на течности